0 Produkter
0 kr

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy kännetecknas av helhetssyn och effektivt resursutnyttjande. I våra ansträngningar att minska miljöpåverkan skall vi: 

• Beakta livscykeln
• Följa tillämplig lagstiftning och andra förordningar
• Involvera våra medarbetare
• Uppmuntra leverantörer och andra affärspartners att anta principer i denna policy 

Med hänsyn tagen till hela livscykeln skall våra produkter och tjänster bidra till att:

• Användning av energi och råvaror minimeras
• Uppkomst av avfall och restprodukter minimeras och avfallshantering underlättas.         


Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy kännetecknas av kundfokus som bygger på engagemang och ansvar. Kvalitet är ett mått på våra prestationer ur kundens synvinkel där framgång på marknaden är relaterat till:

• Förstå och tillgodose kundens behov
• Snabbt åtgärda problem
• Överträffa kundens förväntningar         

Det kräver at vi lyssnar på våra kunder och utifrån deras synpunkter planerar ständiga och varaktiga förbättringar i vår verksamhet. Samtliga medarbetare ska ha möjlighet att förstå sin egen roll och kunna ta ansvar för kvalitén i sitt arbete, de skall även ha en tydlig bild av målen som ska uppnås och de önskade resultaten. De förväntas bidra aktivt till att uppnå bolagets målsätttningar. Vi skall kartlägga, dokumentera och fortlöpande förbättra våra processer genom att sträva efter ett maximalt kundvärde, de felfria produkter och tjänster och arbeta mot att följa upp våra resultat gentemot mätbara mål.                  

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.