0 Produkter
0 kr

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy kännetecknas av helhetssyn och effektivt resursutnyttjande. I våra ansträngningar att minska miljöpåverkan skall vi: 

• Beakta livscykeln
• Följa tillämplig lagstiftning och andra förordningar
• Involvera våra medarbetare
• Uppmuntra leverantörer och andra affärspartners att anta principer i denna policy 

Med hänsyn tagen till hela livscykeln skall våra produkter och tjänster bidra till att:

• Användning av energi och råvaror minimeras
• Uppkomst av avfall och restprodukter minimeras och avfallshantering underlättas.         


Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy kännetecknas av kundfokus som bygger på engagemang och ansvar. Kvalitet är ett mått på våra prestationer ur kundens synvinkel där framgång på marknaden är relaterat till:

• Förstå och tillgodose kundens behov
• Snabbt åtgärda problem
• Överträffa kundens förväntningar         

Det kräver at vi lyssnar på våra kunder och utifrån deras synpunkter planerar ständiga och varaktiga förbättringar i vår verksamhet. Samtliga medarbetare ska ha möjlighet att förstå sin egen roll och kunna ta ansvar för kvalitén i sitt arbete, de skall även ha en tydlig bild av målen som ska uppnås och de önskade resultaten. De förväntas bidra aktivt till att uppnå bolagets målsätttningar. Vi skall kartlägga, dokumentera och fortlöpande förbättra våra processer genom att sträva efter ett maximalt kundvärde, de felfria produkter och tjänster och arbeta mot att följa upp våra resultat gentemot mätbara mål.                  

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy